MEE West-Brabant

Lees deze tekst voor

MEE West-Brabant geeft ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, mensen met autisme, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), slechtzienden, blinden, doven, slechthorenden en chronische zieken. Wij adviseren, ondersteunen en helpen hen een weg te vinden in het web van vele regelingen en vele organisaties die er tegenwoordig zijn. Wij geven informatie, advies en ondersteuning op alle levensterreinen zoals wonen, werken, onderwijs, opvoeding, psychosociale hulpverlening, wet- en regelgeving en vrije tijd en vorming.